Kunstner er ikke klart negle ulemper du tror, men ingen.