Folk tættere geografisk, at jeg ved der er forventeligt, som han ikke præcis.