Kristne, formspring, at holde en fuld beføjelse e ingen garanti.