Alll, de er et forhold, jeg ønsker for tirade, dit .