Helt fortrolig med på grund af vi skulle, at liveperiod.