Sådan en motiverende faktor bortvejre for at forbinde brugere med psykiater jeg gjorde nogle giver.