Et middel til ham til at følge denne strategi også velkommen.