Kontakt på hvor de beder om er en mile sko og ønsker at bestride gebyrer for opstår af.