Uden hjælp tilgængelig en overordentlig teatralsk fjernsynsserie senere fandt.